Webinar

Adaptive Cloud Security for VNG Cloud

WEBINAR: Fortinet Adaptive Cloud Security – Giải pháp bảo mật cho Doanh nghiệp trong chuyển đổi số trên hạ tầng VNG CLOUD

ON DEMAND

Tốc độ ứng dụng Cloud của các tổ chức tăng rất nhanh khi họ buộc phải thích ứng với các yêu cầu kinh doanh thay đổi nhanh chóng trong kỷ nguyên số. Thế nhưng, hầu hết các doanh nghiệp duy trì môi trường hệ thống không đồng nhất với những công cụ ở mỗi nền tảng Cloud có sự khác biệt đáng kể với nhau.

Mối đe dọa tăng dần cùng với sự gia tăng của các thiết bị mạng, thiết bị IoT, thiết bị di động, thương mại điện tử, ứng dụng web và cổng thông tin của các nhà cung cấp. Để bảo mật các bề mặt tấn công đa dạng của mạng phân tán cao, yêu cầu quan trọng nhất là phải cập nhật bảo mật liên tục để chống lại các cuộc tấn công đã biết, chưa biết và cả tấn công “zero-day”.

Theo Báo cáo bảo mật Cloud năm 2020 (2020 Cloud Security Report), 68% số tổ chức được hỏi cho rằng lỗi sai cấu hình sẽ là mối đe dọa đáng chú ý nhất năm 2021. Việc thiếu khả năng hiển thị và giao tiếp giữa các giải pháp điểm khác nhau cũng dẫn đến nguy cơ rủi ro lớn hơn.

Hiện nay, tại Việt Nam, VNG Cloud đang mang đến cho các khách hàng những phương pháp tiếp cận hiện đại, dịch vụ Cloud đẳng cấp thế giới giúp thúc đẩy đổi mới kinh doanh.

Fortinet Việt Nam và VNG Cloud trân trọng kính mời bạn tham dự Webinar về bảo mật Cloud của chúng tôi với các chuyên gia sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ với bạn về các giải pháp Adaptive Cloud Security cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ trên các môi trường hệ thống và bảo vệ rộng rãi trên toàn bộ khối lượng công việc và các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp.

By clicking submit, I agree to the use of my personal information in accordance with Fortinet's Privacy Policy.

Presenters

Patrick Scheppler

Trần Viết Tâm,

Security Consultant,
Fortinet Việt Nam

Robert Kriz

Duy Nguyễn,

Solution Architecture Manager, VNG Cloud