WEBINAR PHẦN 4/4:

Bảo vệ các ứng dụng trọng yếu trong Trung tâm dữ liệu

WEBINAR PHẦN 4/4:
Bảo vệ các ứng dụng trọng yếu trong Trung tâm dữ liệu

On demand

Các doanh nghiệp dựa vào các ứng dụng web tại chỗ, trên đám mây hoặc cả hai cho tất cả các chức năng. Khi những ứng dụng này bị lỗi, sự gián đoạn không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp mà còn làm xáo trộn chuỗi cung ứng.

Các ứng dụng web kết nối với những dữ liệu quan trọng như quy trình, khách hàng và tài chính. Và ngay khi một ứng dụng được mở, nó hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu tấn công. Nếu không có biện pháp bảo vệ thận trọng, nguồn dữ liệu của doanh nghiệp sẽ bị xâm phạm.

Khi bạn tham gia phần cuối trong chuỗi Webinar của Fortinet Việt Nam, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn cách thức hoạt động linh hoạt của ứng dụng tường lửa hiện đại được tích hợp với khả năng học máy (ML) dựa trên AI tiên tiến có thể bảo mật cho các ứng dụng quan trọng mà không làm chậm các hoạt động liên quan.

By clicking submit, I agree to the use of my personal information in accordance with Fortinet's Privacy Policy.

Presenters

Robert Kriz

Lã Quý Phái
Security Consultant,
Fortinet Việt Nam

Patrick Scheppler

Cao Đình Phú
Technical Manager
Công ty Tech Horizon