WEBINAR PHẦN 3/4:

Bảo vệ Hybrid và Multi-Cloud trong kỷ nguyên làm việc từ mọi nơi

WEBINAR PHẦN 3/4:
Bảo vệ Hybrid và Multi-Cloud trong kỷ nguyên làm việc từ mọi nơi

On demand

Trong năm ngoái, các tổ chức đã lựa chọn nhiều hơn vào các môi trường hỗn hợp (hybrid) và đa đám mây (multi-cloud) để hỗ trợ các yêu cầu chuyển đổi kỹ thuật số đang phát triển. Theo một báo cáo gần đây từ Fortinet, 76% các tổ chức được khảo sát cho biết đã sử dụng ít nhất 2 nhà cung cấp dịch vụ Cloud. Kết quả là các ứng dụng có thể lưu trữ ở bất cứ đâu - từ hội sở đến chi nhánh, đến trung tâm dữ liệu và đến Cloud, nhất là trong bối cảnh chúng ta có quyền quyết định thực hiện công việc từ bất cứ nơi nào.

Khi việc ứng dụng Cloud ngày càng phát triển, các tổ chức thường ở trong tình trạng sở hữu và sử dụng hàng loạt những công nghệ không đồng nhất, với các biện pháp kiểm soát bảo mật khác nhau trong các môi trường đám mây khác nhau.

Tại Webinar của Fortinet Việt Nam phần 3/4, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết ở cấp độ Platform về cách tăng khả năng hiển thị và kiểm soát cho các ứng dụng SaaS và mở rộng khả năng quản lý rủi ro trên toàn bộ hạ tầng Cloud.

By clicking submit, I agree to the use of my personal information in accordance with Fortinet's Privacy Policy.

Presenter

Patrick Scheppler

Trần Việt Tâm
Security Consultant,
Fortinet Việt Nam