WEBINAR PHẦN 2/4:

Bảo mật cho lực lượng lao động truy cập từ xa

WEBINAR PHẦN 2/4:
Bảo mật cho lực lượng lao động truy cập từ xa

On demand

Để đối phó với đại dịch Covid-19 hầu hết các tổ chức đã khuyến khích hoặc yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà, họ sử dụng hệ thống truy cập từ xa an toàn bao gồm máy khách VPN điểm cuối, hệ thống hội nghị từ xa trực tuyến và bộ tập trung VPN đầu cuối.

Theo thông tin từ Báo cáo Phân tích mối đe dọa của FortiGuard Labs, từ quý đầu tiên của năm 2020, đã có một sự gia tăng lớn số lượng các cuộc tấn công tập trung vào chủ đề virus corona. Tội phạm mạng hiện đang lợi dụng đại dịch, nhắm vào các nạn nhân ít cảnh giác, trong đó không chỉ là lao động làm việc tại nhà, mà thậm chí cả gia đình của họ, xâm nhập mạng gia đình bằng nhiều chiêu trò gian lận.

Tham gia phần 2/4 của chuỗi Webinar để nghe Fortinet Việt Nam chia sẻ về:

  • Những điều cần lưu tâm cho một môi trường làm việc từ xa an toàn: bảo vệ endpoint, kiểm soát truy cập mạng và truy cập đám mây
  • Làm thế nào để đảm bảo duy trì tính liên tục trong kinh doanh khi phải áp dụng mô hình nhân viên làm việc từ xa

By clicking submit, I agree to the use of my personal information in accordance with Fortinet's Privacy Policy.

Presenter

Patrick Scheppler

Nguyễn Minh Hải
Security Consultant,
Fortinet Việt Nam